Alba MORERA VALLVERDÚ

Postgrau als Estats Units, 2001


La beca de Alba

Postgrau als Estats Units, 2001

Estudis cursats amb la beca

Comunicación Audiovisual

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Los Angeles Film School, Hollywood, CA

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Cinema i comunicació audiovisual

Universitat d'origen

Universitat Pompeu Fabra

Especialitat d'origen

Cinema i comunicació audiovisual