Domingo SÁNCHEZ RUIZ

Neurólogo en la Fundación Neurociencia, Barcelona

Alemanya, 2005

Neurologo cognitivo en Barcelona

La beca de Domingo

Alemanya, 2005

Estudis cursats amb la beca

Medicina

Tipus d'estudis

Doctorat

Universitat o centre de destinació

Technische Universität Dresden

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Medicina general i interna

Universitat d'origen

Universidad de Murcia

Especialitat d'origen

Medicina general i interna