Enrique José GARCÍA VIDORRETA

Chief Technology Officer at National Composites Centre UK (NCC), Zaragoza

Postgrau a Estats Units, 2003

La beca de Enrique José

Postgrau a Estats Units, 2003

Estudis cursats amb la beca

Ingeniería

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Enginyeria i tecnologia aerospacial

Universitat d'origen

Universidad de Zaragoza

Especialitat d'origen

Enginyeria i tecnologia en general