Eulàlia GRÀCIA MONT

Investigador Científico en CSIC, Barcelona

Postgrau a França, 1990

És Investigadora Científica del Departament de Geociències Marines de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC) des de l’any 2008. L’any 1990 obté la licenciatura en Geologia per la Universitat de Barcelona (UB) i la Maîtrise en Océanologie Appliquée per la Université de Perpignan (França) en el marc d’un programa ERASMUS. L’any 1991 obté el Diplôme d Études Approfondies en “Geosciences Marines” per la Université de Bretagne Occidentale (Brest, França). Entre 1992 i 1996 realitza el doctorat a la Universitat de Barcelona (UB) i l’Univ. de Bretagne Occidentale - IFREMER a Brest (França) sobre processos de gènesi d’escorça oceànica en conques de rere-arc (Bransfield, Antàrtida i Nord Fiji, Pacífic SO). L’any 1996 es doctora en Geologia per la UB, i entre 1996-1998 realitza una estada post-doctoral amb un contracte Marie Curie Fellowship (EC) al Southampton Oceanography Centre (Regne Unit) sobre la interacció vulcanisme/tectònica a la Dorsal Medio-Atlàntica. L’any 1999 s’incorpora a l’"Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC) on inicia l’estudi d’estructures actives en marges continentals. L’any 2002, guanya un contracte d’Investigadora “Ramon y Cajal“ a la Unitat de Tecnologia Marina (CSIC) i l’any 2003 es consolida com Científic Titular, fins el 2008 que passa a ser Investigadora Científica del CSIC. Des de llavors, focalitza la seva recerca en l’estudi d‘estructures potencialment generadores de terratrèmols i tsunamis en els marges del Sud de la Península Ibèrica. Especialista en geociències marines, els seus interessos científics actuals son la deformació de marges continentals, tectònica activa, paleosismologia marina i riscos geològics (terratrèmols, esllavissades, tsunamis). Les eines que utilitza per a portar a terme la seva recerca son les de geofísica marina (acústica, sísmica, sismologia), sedimentologia i datacions. Des de 1990 ha participat en un total de 21 campanyes marines (5 de cap de campanya), destacant l’ús de submergibles científics profunds (Shinkai 6500 i Nautile) i la participació en el Leg 204 de l’Ocean Drilling Program sobre hidrats de gas (Marge d’Oregon, USA). Investigador Principal (IP) en 19 projectes nacionals i europeus finançats en convocatòries públiques competitives. Participant en un total de 46 projectes de recerca Nacionals, Europeus (EU/ESF) i Internacionals (NSF, INSU/IFREMER, ODP). Àrees: Pacífic SO, Antàrtida, Dorsal Atlàntica, Pacífic NE. Projectes actuals en el marge Sud d’Ibèria i Mediterrani (Golf de Cadis, Alboran i Nord de Tunísia). Ha estat editora de 2 volums especials i ha publicat 120 articles científics, 69 en revistes del SCI (48 de Q1) i 14 capítols de llibre. Ha impartit 14 seminaris convidats en congressos i centres de investigació internacionals, i realitzat 280 presentacions en congressos i simposis internacionals.

La beca de Eulàlia

Postgrau a França, 1990

Estudis cursats amb la beca

Geología

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Université de Bretagne Occidentale, Brest

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Geologia

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Geologia

NOTÍCIES SOBRE EULÀLIA

02 July 2015

SHAKE: analitzant detalladament les falles del mar d’Alborán

Llegir-ne més >

19 March 2020

Una xarxa de talent cada vegada més connectada | Segona part

Llegir-ne més >