Fernando CRUZ ROBLEDILLO

Profesor Asociado en piano, Stavanger

Postgrau als Estats Units, 2003

La beca de Fernando

Postgrau als Estats Units, 2003

Estudis cursats amb la beca

Música

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Indiana University, Bloomington, IN

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Música, Instruments de teclat

Universitat d'origen

Real Conservatorio Superior de Música, Madrid

Especialitat d'origen

Música, Instruments de teclat