Francesc Amat Maltas

Research Fellow at IPERG, Barcelona

Postdoctorat a Espanya, 2018 / Postgrau al Regne Unit, 2002

Francesc Amat es Research Fellow en el Institutions and Political Economy Research Group de la Universidad de Barcelona. Es Junior Leader Fellow de La Caixa desde octubre de 2018. Anteriormente ha sido Postdoctoral Researcher en el IPEG de la UPF. Francesc es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Oxford.

La beca de Francesc

Postdoctorat a Espanya, 2018

Estudis cursats amb la beca

Identity politics and redistribution

Tipus d'estudis

Postdoctorat

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Institucions polítiques

Universitat d'origen

University of Oxford

Especialitat d'origen

Economia general

La beca de Francesc

Postgrau al Regne Unit, 2002

Estudis cursats amb la beca

MSc in Public Financial Policy

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

London School of Economics and Political Science, University of London

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Administració pública

Universitat d'origen

Universitat Pompeu Fabra

Especialitat d'origen

Economia general