Goretti LÓPEZ HEREDIA

Barcelona

Postgrau a França, 1998

La beca de Goretti

Postgrau a França, 1998

Estudis cursats amb la beca

Literatura

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Université de Cergy-Pontoise

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Literatura

Universitat d'origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Especialitat d'origen

Traducció i interpretació