Inmaculada ADARVES YORNO

Senior Lecturer in Leadership, Exeter

Postgrau a Regne Unit, 1999

La beca de Inmaculada

Postgrau a Regne Unit, 1999

Estudis cursats amb la beca

Psicología

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

University of Exeter

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Psicologia general

Universitat d'origen

Universidad Autónoma de Madrid

Especialitat d'origen

Psicologia general