Irene LÓPEZ MARTÍNEZ

Murcia

Espanya, 2010

LA BECA DE IRENE

Convocatòria

Espanya, 2010

Universitat o centre de destinació

Universidad Autónoma de Madrid

Estudis cursats amb la beca

Historia del Arte

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Arts visuals

Universitat d'origen

Universidad de Murcia

Especialitat d'origen

Història i teoria de l'art