L'Associació

El 1991 es va constituir formalment l’Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”, que és l’entitat que representa aquest col·lectiu.

Els principals objectius de l’Associació són:

  • Fomentar, mantenir i desenvolupar les relacions entre els associats, l’intercanvi d’informació i el suport mutu.
  • Proposar o suggerir accions que puguin ser d’interès per al col·lectiu de becaris de la Fundació.

L’Associació dels becaris de la Fundació ”la Caixa” compta amb una junta directiva, que es renova cada quatre anys en unes eleccions en les quals poden participar tots els membres de l’Associació.