Laura PÉREZ PASTOR

Co Founder and CEO Le Grand Tour, Logrono

Postgrau a Espanya, 2008


La beca de Laura

Postgrau a Espanya, 2008

Estudis cursats amb la beca

Comunicación Audiovisual

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Universitat Pompeu Fabra

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Cinema i comunicació audiovisual

Universitat d'origen

Universidad Complutense de Madrid

Especialitat d'origen

Publicitat