Lidia Mozos Pascual

Revilla Vallejera

Espanya, 2021

LA BECA DE LIDIA

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

Universidad de Salamanca

Estudis cursats amb la beca

Medicina

Tipus d'estudis

Grado

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Medicina general i interna

Centre d'origen

IES Camino de Santiago