Lilian KASTNER BRILL

Chief Emergency en UNICEF, República de Chad

Postgrau a Estats Units, 2003

 

La beca de Lilian

Postgrau a Estats Units, 2003

Estudis cursats amb la beca

Relaciones Internacionales

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Columbia University, New York, NY

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Relacions internacionals

Universitat d'origen

Universidad Europea de Madrid

Especialitat d'origen

Traducció i interpretació