Lilian KASTNER BRILL

Chief Emergency en UNICEF, República de Chad

Postgrau als Estats Units, 2003

 

La beca de Lilian

Postgrau als Estats Units, 2003

Estudis cursats amb la beca

Relaciones Internacionales

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Columbia University, New York, NY

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Relacions internacionals

Universitat d'origen

Universidad Europea de Madrid

Especialitat d'origen

Traducció i interpretació