M. Isabel OLTRA MASSUET

Professora Agregada Serra Húnter, URV, Tarragona

Postgrau a Estats Units, 1996

La beca de M. Isabel

Postgrau a Estats Units, 1996

Estudis cursats amb la beca

Lingüística

Tipus d'estudis

Doctorat

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Lingüística general

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Filologia