María Esteban Casañas

MIT, Cambridge

Posgrau a Estats Units, 2017

Máster en Arquitectura por la Bartlett School of Architecture, University College London (UCL) 

La beca de María

Posgrau a Estats Units, 2017

Estudis cursats amb la beca

Master of Science in Architecture Studies (SMArchS)

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Arquitectura

Universitat d'origen

The University of Edinburgh

Especialitat d'origen

Arquitectura