Cònsul, Barcelona

La beca de

Postgrau al Japó, 2000

Estudis cursats amb la beca

Relaciones Internacionales

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Tsukuba University

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Relacions internacionals

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Història general