Marta PÉREZ NOVALES

Cap de departament adjunta, Departament d'Anglès, Escola Oficial d'Idiomes de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Postgrau a Regne Unit, 1989

Sóc llicenciada en Filologia Anglogermànica (Anglès) per la Universitat de Barcelona, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura. Després d'escriure i presentar la meva tesi de grau, durant el curs 1990-91 vaig ser becària a la Universitat de Sheffield, on vaig obtenir el títol de Master of Arts with Distinction. El curs es deia "Poetry in Our Time" i tractava de poesia contemporània en anglès. Després vaig aconseguir una beca de doctorat a la UB. Vaig fer petites feines docents a la facultat com a part de les meves obligacions com a becària, però de seguida vaig veure que no tenia futur professional allà, i al cap d'un any vaig renunciar a la beca i vaig anar-me'n a Berga el curs següent com a professora interina d'EOI per fer classes d'anglès a mestres. El 1992 vaig aprovar les oposicions d'EOI i el 1993 vaig llegir la meva tesi doctoral, sobre tres poetes americanes (Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anne Sexton) i el tema de la identitat de les dones i la creativitat. Va rebre la qualificació de "cum laude".

La beca de Marta

Postgrau a Regne Unit, 1989

Estudis cursats amb la beca

Literatura

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

University of Sheffield

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Literatura

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Filologia