Mercè Planas Fèlix

Postdoctoral Researcher at CRG, Berlín

Doctorat Severo Ochoa, 2013

La beca de Mercè

Doctorat Severo Ochoa, 2013

Estudis cursats amb la beca

Doctorado en el Barcelona Supercomputing Center

Tipus d'estudis

-

Universitat o centre de destinació

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Biologia animal

Universitat d'origen

Especialitat d'origen

Biologia animal