Míriam Juan-Torres González

Sant Cugat del Vallès

Estats Units, 2013

Neix a Barcelona el 1991. Es gradua al Batxillerat amb un 9.9 i obté la Distinció a les Proves d'Accés a la Universitat per la Generalitat de Catalunya. Inicia la Llicenciatura en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2009 i la finalitza al 2013 amb Premi Extraordinari de final de carrera. Durant els seus estudis en Dret, s'especialitza en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. S'implica en l'associació de Relacions Internacionals de la UAB, amb la qual participa en Models de Nacions Unides arreu del món. A l'any 2012 n'esdevé la presidenta. Durant el darrer any de carrera obté una Beca de Col·laboració pel Ministeri d'Educació per a col·laborar amb l'àrea de Dret Internacional Públic de la UAB. Parla amb fluïdesa el català, el castellà i l'anglès. Estudia alemany a la Deutsche Akademie i francés de forma autodidacta. 

LA BECA DE MÍRIAM

Convocatòria

Estats Units, 2013

Universitat o centre de destinació

Yale University, New Haven, CT

Estudis cursats amb la beca

Global Affairs

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Relacions internacionals

Universitat d'origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Especialitat d'origen

Dret general