Mònica MARTÍNEZ MAURI

Professora agregada Serra Húnter, Universitat de Barcelona, Barcelona

Postgrau a França, 1999

La beca de Mònica

Postgrau a França, 1999

Estudis cursats amb la beca

Antropología

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Antropologia social i cultural

Universitat d'origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Especialitat d'origen

Antropologia social i cultural