Nicolás VILLAR DÍAZ

Narón

Estats Units, 2010


LA BECA DE NICOLÁS

Convocatòria

Estats Units, 2010

Universitat o centre de destinació

Tufts University, Medford, MA

Estudis cursats amb la beca

Relaciones Internacionales

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Relacions internacionals

Universitat d'origen

Universidad Complutense de Madrid

Especialitat d'origen

Economia general