Paula GALIANA LÓPEZ

Elche

Postgrau a Alemanya, 2003

La beca de Paula

Postgrau a Alemanya, 2003

Estudis cursats amb la beca

Ingeniería

Tipus d'estudis

Doctorat

Universitat o centre de destinació

Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Enginyeria i tecnologia química

Universitat d'origen

Universitat d'Alacant

Especialitat d'origen

Ciències mediambientals