Rafael Alves Batista

Espanya, 2021

LA BECA DE RAFAEL

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

IFT - Institute for Theoretical Physics, Madrid

Estudis cursats amb la beca

Multimessenger probes of the high-energy universe

Tipus d'estudis

Postdoctorat

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Astronomia i astrofísica

Universitat d'origen

Universität Hamburg

Especialitat d'origen

Altres especialitats físiques