Ramon NAVARRA MESTRE

Head of Global Agricultural Research Station at BASF. R&D Digitalisation, Limburgerhof

Postgrau a França, 1993

Neix a L'Ametlla del Montsec (Lleida) en el 1969. Enginyer agrònom (Universitat de Lleida, 1993) i Master d'administració d'empreses agro-alimentaries (École Supérieure d'Agriculture de Purpan, Toulouse, 1994). Des del 1998 treballa a la divisió de Crop Protection de BASF, ocupant diferents posicions en marketing, investigació i digitalització a Espanya i Alemanya.

La beca de Ramon

Postgrau a França, 1993

Estudis cursats amb la beca

Administración de Empresas

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

École Supérieure d’Agriculture de Purpan, Toulouse

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Administració i direcció d'empreses

Universitat d'origen

Universitat de Lleida

Especialitat d'origen

Enginyeria i tecnologia agrícola