Virginia LAPUENTE MAYOR

Zaragoza

Postgrau a Alemanya, 2000

La beca de Virginia

Postgrau a Alemanya, 2000

Estudis cursats amb la beca

Física

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Technische Universität Ilmenau, Thüringen

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Física general

Universitat d'origen

Universidad de Zaragoza

Especialitat d'origen

Física general