Adrià Voltes Cobo

Scientific Consultant and Science Communication, Barcelona

Espanya, 2014

LA BECA DE ADRIÀ

Convocatòria

Espanya, 2014

Universitat o centre de destinació

Universitat Pompeu Fabra

Estudis cursats amb la beca

PhD in Biomedicine

Tipus d'estudis

Doctorat

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Biologia molecular i bioquímica

Universitat d'origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Especialitat d'origen

Genètica