Ángela González Baillo

Cartagena

Espanya, 2021

LA BECA DE ÁNGELA

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

Universidad de Murcia

Estudis cursats amb la beca

Estudios Ingleses

Tipus d'estudis

Grado

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Filologia

Centre d'origen

-