Anna Sanchez Tristan

Tarragona

Espanya, 2021

LA BECA DE ANNA

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Estudis cursats amb la beca

ESTUDIOS LITERARIOS

Tipus d'estudis

Grado

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Literatura

Centre d'origen

-