Arianna Di Cintio

Bajamar

Postdoctorat a Espanya, 2020

La beca de Arianna

Postdoctorat a Espanya, 2020

Estudis cursats amb la beca

A novel Local Group simulation to investigate the small-scale crisis of galaxy formation: from missi

Tipus d'estudis

Postdoctorat

Universitat o centre de destinació

Universidad de La Laguna

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Astronomia i astrofísica

Universitat d'origen

Universidad Autónoma de Madrid

Especialitat d'origen

Astronomia i astrofísica