Carles Foguet Coll

Estudiante de doctorado en Biotecnología, Universitat de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat

Espanya, 2014

LA BECA DE CARLES

Convocatòria

Espanya, 2014

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Estudis cursats amb la beca

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA

Tipus d'estudis

Doctorat

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Biologia molecular i bioquímica

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Biologia molecular i bioquímica