LA BECA DE CARLOS

Convocatòria

Estats Units, 2015

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Estudis cursats amb la beca

Master of Science in Naval Architecture and Marine Engineering

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Enginyeria i tecnologia mecànica

Universitat d'origen

Universidad Politécnica de Madrid

Especialitat d'origen

Enginyeria i tecnologia naval