Carlos PASTOR ALCOCEBA

CTO Outbox Coaching Educativo, Alicante

Espanya, 2012

Estudiante de doctorado en teoría analítica de números.

LA BECA DE CARLOS

Convocatòria

Espanya, 2012

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Estudis cursats amb la beca

Máster en Matemática Avanzada

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Matemàtiques generals i teòriques

Universitat d'origen

Universitat de València

Especialitat d'origen

Matemàtiques generals i teòriques