Enrique José GARCÍA VIDORRETA

Chief Technology Officer at National Composites Centre UK (NCC), Zaragoza

Postgrau als Estats Units, 2003

La beca de Enrique José

Postgrau als Estats Units, 2003

Estudis cursats amb la beca

Ingeniería

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Enginyeria i tecnologia aerospacial

Universitat d'origen

Universidad de Zaragoza

Especialitat d'origen

Enginyeria i tecnologia en general