Enrique José GARCÍA VIDORRETA

Chief Technology Officer at National Composites Centre UK (NCC), Zaragoza

Estats Units, 2003

LA BECA DE ENRIQUE JOSÉ

Convocatòria

Estats Units, 2003

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Estudis cursats amb la beca

Ingeniería

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Enginyeria i tecnologia aerospacial

Universitat d'origen

Universidad de Zaragoza

Especialitat d'origen

Enginyeria i tecnologia en general