Esther BELVIS PONS

Co-fundadora The Social Vim Collective, Barcelona

Regne Unit, 2008

Co-fundadora de The Social Vim Collective, un estudi dedicat a generar històries de canvi social a través de la creació de productes analògics i digitals. Ajudem a fundacions, think tanks, organitzacions sense ànim de lucre, centres d'innovació i universitats a afrontar amb èxit els reptes de la nostra societat centrant-nos en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

LA BECA DE ESTHER

Convocatòria

Regne Unit, 2008

Universitat o centre de destinació

University of Warwick

Estudis cursats amb la beca

Ciencias Teatrales

Tipus d'estudis

Estada de recerca

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Arts escèniques

Universitat d'origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Especialitat d'origen

Pedagogia