Gonzalo CASTILLO MOTOS

Albacete

Espanya, 2012

LA BECA DE GONZALO

Convocatòria

Espanya, 2012

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Estudis cursats amb la beca

Máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Lingüística general

Universitat d'origen

Universidad Complutense de Madrid

Especialitat d'origen

Lingüística general