Ignacio CARAZO ORTEGA

Director de Investigación, Villalobón

Espanya, 2005

LA BECA DE IGNACIO

Convocatòria

Espanya, 2005

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Estudis cursats amb la beca

Ciencias Ambientales

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Producció animal

Universitat d'origen

Universidade de Santiago de Compostela

Especialitat d'origen

Biologia general i teòrica