Joan ORPELLA GARCÍA

Profesor de Violín en el Conservatorio de Badalona, Badalona

Postgrau als Estats Units, 1997

La beca de Joan

Postgrau als Estats Units, 1997

Estudis cursats amb la beca

Música

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Indiana University, Bloomington, IN

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Música, Instruments de corda

Universitat d'origen

Royal College of Music, London

Especialitat d'origen

Música, Instruments de corda