M. Isabel OLTRA MASSUET

Professora Agregada Serra Húnter, URV, Tarragona

Postgrau als Estats Units, 1996

La beca de M. Isabel

Postgrau als Estats Units, 1996

Estudis cursats amb la beca

Lingüística

Tipus d'estudis

Doctorat

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Lingüística general

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Filologia