M. Isabel OLTRA MASSUET

Professora Agregada Serra Húnter, URV, Tarragona

Estats Units, 1996

LA BECA DE M. ISABEL

Convocatòria

Estats Units, 1996

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Estudis cursats amb la beca

Lingüística

Tipus d'estudis

Doctorat

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Lingüística general

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Filologia