Mar REGUANT RIDÓ

Associate Professor of Economics at Northwestern University, Stanford

Estats Units, 2005

LA BECA DE MAR

Convocatòria

Estats Units, 2005

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Estudis cursats amb la beca

Economía

Tipus d'estudis

Doctorat

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Economia general

Universitat d'origen

Universitat Autònoma de Barcelona

Especialitat d'origen

Economia general