María Varo García

Antequera

Espanya, 2021

LA BECA DE MARÍA

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

Universidad de Granada

Estudis cursats amb la beca

Historia

Tipus d'estudis

Grado

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Història general

Centre d'origen

IES Los Colegiales