Marta ARENAL LLORENTE

Head of Grants, Freelands Foundation (UK), Madrid

Espanya, 2009

LA BECA DE MARTA

Convocatòria

Espanya, 2009

Universitat o centre de destinació

Universidad Antonio de Nebrija

Estudis cursats amb la beca

Bellas Artes

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Gestió cultural

Universitat d'origen

Universidad Complutense de Madrid

Especialitat d'origen

Història i teoria de l'art