Nadia Zougagh Aouaj

Barcelona

Espanya, 2021

LA BECA DE NADIA

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Estudis cursats amb la beca

Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración

Tipus d'estudis

Grado

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Dret general

Centre d'origen

Instituto Josep Tapiró