Paula JUANPERE DUÑÓ

Profesora Asociada en la Universidad de Barcelona, Barcelona

Postgrau a Espanya, 2008

La beca de Paula

Postgrau a Espanya, 2008

Estudis cursats amb la beca

Gestión Cultural

Tipus d'estudis

Màster o equivalent

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Gestió cultural

Universitat d'origen

Universitat de Barcelona

Especialitat d'origen

Literatura