Paula RUIZ-CASTILLO ROJAS

Researcher at Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Barcelona

Estats Units, 2010

LA BECA DE PAULA

Convocatòria

Estats Units, 2010

Universitat o centre de destinació

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma

Estudis cursats amb la beca

Química

Tipus d'estudis

Doctorat

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Química orgànica

Universitat d'origen

Universidad Complutense de Madrid

Especialitat d'origen

Química general