Rosa Martínez Corral

Postdoctoral fellow at Harvard Medical School, Barcelona

Espanya, 2014

LA BECA DE ROSA

Convocatòria

Espanya, 2014

Universitat o centre de destinació

Universitat Pompeu Fabra

Estudis cursats amb la beca

Programa oficial de doctorado en biomedicina

Tipus d'estudis

Doctorat

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Biologia matemàtica i computacional

Universitat d'origen

Universitat Pompeu Fabra

Especialitat d'origen

Biologia humana