Programa 2020 - 2024

Coneix-nos > L’Associació de Becaris Fundació “la Caixa”

1. Coneixement Activitats per fomentar la transmissió i l’intercanvi de coneixements dins de la xarxa de becaris i amb la societat

  • Consolidar el Becari@s Knowledge Day, una sessió amb 10 xerrades de 10 min cadascuna ofertes per becaris i per a becaris. Una oportunitat excel·lent per aprendre molt en molt poca estona sobre temes molt diversos
  • Continuar amb les conferències Horizons en les quals s’estableix un diàleg entre un becari i un ponent de referència mundial del seu mateix camp. Són conferències obertes al públic general, de gran repercussió mediàtica.
  • Crear Becari@s Think Tech per tal de fomentar el lideratge responsable de la nostra societat en noves tecnologies amb impacte global com ara intel·ligència artificial, energia sostenible, edició genòmica, computació quàntica o viatges interestel·lars
  • Dur a terme activitats i visites lúdiques i culturals d’interès per als becaris en funció d’oportunitats que vagin sorgint en aquest sentit

2. Networking Activitats per fomentar reunions i relacions entre becaris i amb professionals de primer nivell

  • Consolidar l’Afterwork Networking, una reunió periòdica en la qual els becaris puguem tenir un punt de trobada permanent per tal de connectar de manera informal
  • Consolidar els àpats de Networking, en què un grup de becaris ens reunim en petit comitè amb un professional de primer nivell en un entorn proper i de confiança per aprendre al màxim de la seva experiència
  • Establir relacions de mentoring entre becaris en diferents fases de la vida d’un becari, per exemple en arribar a una nova ciutat per iniciar la beca, per tal de solucionar dubtes i analitzar opcions en un moment de canvi professional, en plantejar-se emprendre per desenvolupar de manera pràctica els resultats d’una investigació, etc.

3. Internacionalització Impulsar la realització d’activitats en aquelles ciutats del món on hi hagi massa crítica de becaris, i fomentar la visibilitat de la beca i de la xarxa de becaris en l’àmbit global

  • Consolidar Boston i Londres
  • Iniciar San Francisco
  • I altres ciutats on puguin sorgir oportunitats