Marta PÉREZ NOVALES

Cap de departament adjunta, Departament d'Anglès, Escola Oficial d'Idiomes de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Postgraduate studies in United Kingdom, 1989

Sóc llicenciada en Filologia Anglogermànica (Anglès) per la Universitat de Barcelona, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura. Després d'escriure i presentar la meva tesi de grau, durant el curs 1990-91 vaig ser becària a la Universitat de Sheffield, on vaig obtenir el títol de Master of Arts with Distinction. El curs es deia "Poetry in Our Time" i tractava de poesia contemporània en anglès. Després vaig aconseguir una beca de doctorat a la UB. Vaig fer petites feines docents a la facultat com a part de les meves obligacions com a becària, però de seguida vaig veure que no tenia futur professional allà, i al cap d'un any vaig renunciar a la beca i vaig anar-me'n a Berga el curs següent com a professora interina d'EOI per fer classes d'anglès a mestres. El 1992 vaig aprovar les oposicions d'EOI i el 1993 vaig llegir la meva tesi doctoral, sobre tres poetes americanes (Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anne Sexton) i el tema de la identitat de les dones i la creativitat. Va rebre la qualificació de "cum laude".

Marta's fellowship

Postgraduate studies in United Kingdom, 1989

Studies pursued with the fellowship

Literatura

Type of studies

Master degree or equivalent

Host university or research centre

University of Sheffield

Speciality of studies pursued with the fellowship

Literature

Home university

Universitat de Barcelona

Home speciality

Philology