Pau OLIVELLA CUNILL

Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona

Postgraduate studies in United States, 1982

Neix a Barcelona el 1959. El 1983 es ​​llicencia en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El juny de 1989 obté el títol de doctor per la Northwestern University (Illinois, Estats Units). Aquest mateix any ingressa en el Departament d'Economia i Història Econòmica de la UAB com a professor titular. A més de la seva tasca docent a la llicenciatura, imparteix cursos de màster i doctorat a la UAB, a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat Carlos III de Madrid ia la Barcelona Graduate School of Economics. La seva recerca se centra en l'economia de la informació i la teoria dels incentius i les seves aplicacions (hisenda pública, Organització industrial i economia de la salut, assegurances). Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat, entre altres fonts, en el "European Journal of Political Economy", "Annales de Économie et de Statistique", "Journal of Law", "Economics and Organization", "Journal of Health Economics", "Journal of Public Economic Theory" i "Journal of Economics and Management Strategy". També ha realitzat treballs de recerca encarregats per diversos organismes públics. El 2014 va rebre el Royal Economic Society Prize in Economics conjuntament amb Marcos Vera Hernandez. Actualment és catedràtic d'Universitat de la UAB i professor afil·liat a al Barcelona GSE i dirigeix el Centre per a l'Estudi de les Organitzacions i les Decisions en Economia.

Pau's fellowship

Postgraduate studies in United States, 1982

Studies pursued with the fellowship

Economía

Type of studies

Doctorate

Host university or research centre

Northwestern University, Evanston, IL

Speciality of studies pursued with the fellowship

General economics

Home university

Universitat Autònoma de Barcelona

Home speciality

General economics